Webová prezentácia bola spustená

07.12.2014 11:04

    Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Táto webová stránka vznikla ako výsledok našej stredoškolskej odbornej činnosti na tému monarchií v Európe.