Winston Churchill

Táto vojna by nikdy nemohla vypuknúť, keby sme neboli pod americkým a modernizačným tlakom vyhnali Habsburgovcov z Rakúska a Hohenzollernovcov z Nemecka. Vytvorením tohto mocenského vákua sme otvorili priestor pre to Hitlerovské monštrum, aby vyliezlo zo svojej žumpy a zmocnilo sa opustených trónov.

 

Takto okomentoval britský ministerský predseda Winston Churchill II. svetovú vojnu.